Yrittäjyys kunniaan, sääntely seis

Matti on itsekin kasvavan yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja tietää, että Suomen talouden suurin potentiaali piilee kasvuyrittäjissä ja hedelmällisessä yritysympäristössä.

Suomen on muututtava nykyistä ketterämmäksi, jotta pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa. Tarvitsemme viranomaisiin asti ulottuvaa ”can do” –asennetta: yrittäjän pitää voida keskittyä yritystoimintaan, ei lupalappujen täyttämiseen.

 

 • Eduskunnan on otettava käyttöön ”Pienet ensin” –periaate: on aina ensin tutkittava, selviävätkö pienet ja kasvavat yritykset sääntelyn tuomista velvoitteista ilman työpaikkojen vaarantumista? Erilaisia säädöksiä pitää vähentää ja jäljellejääviä lupamenettelyjä tehostaa nykyisestä tuntuvasti.
 • Uusia investointeja Suomeen on kannustettava kaikin keinoin. Yrityksessä pidettävän ja uudelleen Suomeen investoitavan voiton verotusta on edelleen kevennettävä.
 • Julkista hankintaosaamista pitää lisätä voimakkaasti. Pienyrityksillä on oltava aito mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin, erityisesti IT-hankinnoissa. Julkiset palvelut on pääsääntöisesti toteutettava avoimena datana ja rajapintoina.
 • Bisnesenkeleiden verohelpotusta tulee jatkaa ja laajentaa, jotta houkuttelemme kotimaista pääomaa pysymään Suomessa ja ulkomaista pääomaa löytämään suomalaisia sijoituskohteita.
 • Optiojärjestelyin mukaan otettuja kasvuyrityspartnereita on kohdeltava verotuksessa samoin kuin alkuperäisiä perustajia.
 • Julkisen sektorin sohiminen pienyrityskentällä pitää minimoida. Tekes-kasvurahoitus järkeistettävä: yksityisen sijoituksen saaneille yrityksille voidaan maksaa Tekes–vastinrahoitus automaattisesti.
 • Perintöveron korotus on peruttava ja yrityksen sukupolvenvaihdoksia, samoin kuin realisoimiskelvottoman pääoman (esim. syrjäinen asunto) perimistä koskevat epäkohdat on korjattava.
 • Kasvuyrittämisen verokannustimet: yrityksen perustajille kevennetty pääomatulovero (20 %) yrityksen myynnin yhteydessä.
 • Yrittäjyys yhdeksi aineeksi lukioihin ja ammattioppilaitoksiin.
 • Osinkojen osittainen verovapaus ulotettava myös listattuihin yrityksiin – listaus on hyvä tapa rahoituksen hankkimiseen, eikä verotuksen pidä syrjiä yrityksiä sen mukaan, ovatko ne listattuja vai eivät.
 • Kumotaan viimeisimmät alkoholilainsäädännön hölmöydet mukaan lukien mainonnan tiukimmat rajoitukset. Vapautetaan pienpanimoiden ulosmyynti ja sallitaan viinien myynti ruokakaupoissa.
 • Huolehditaan, että uudet matkustajaliikenteen hintoja pudottavat palveluinnovaatiot kuten Onnibus ja Uber saavat asiallisen toimintatilan Suomessa.

 

Takaisin korjauslistaan >

Share This