Matin mielipiteet tiivistetysti

Helsingistä yksi metropoli – kyllä

On järjetöntä, että Helsingin aluetta kehitetään kolmessa tai useammassakin palikassa.

Pisararata – kyllä

Haluatko, että VR myöhästelee vähemmän? Kaikista ehdotetuista hankkeista Pisara-rata olisi tähän paras apu, sanoi keskustapuolue mitä tahansa. Pisara on toteutettava välittömästi.

Wow-arkkitehtuuri – kyllä

Tarvitsemme määrällisesti rohkeamman rakentamisen lisäksi myös laadullisesti rohkeampaa rakentamista. Annetaan tilaa uusille kokeilulle – on tärkeämpää, että uskalletaan tehdä, kuin että yritetään kaikin voimin estää kaikki mahdolliset riskit.

Löysemmät melurajoitukset – kyllä

Kaupunkiin kuuluu elämä ja välillä hieman ääntäkin. Helsinki muuttuu paremmaksi lisää lupia antamalla, ei kieltämällä.

Homekoulujen korjaaminen – kyllä

Meillä on Helsingissä jo 59 koulua, joissa on jonkinasteisia vaurioita. Korjaustahti on liian hidas, ja sen nopeuttamiseksi tulisi etsiä uusia keinoja ja rahoitusta korjauksiin.

EU – kyllä

Suomalainen maksaa EU:n jäsenyydestä yhdeksän euroa kuukaudessa – hyödyt, kuten liikkumisen vapaus ja rauha ovat valtavan paljon arvokkaampia. EU:ta pitää entisestään vahvistaa, jotta suomalaisyritykset voivat käyttää EU:ta ponnahduslautana maailmanmarkkinoille.

Ydinvoima – kyllä

Sukupolvemme tärkein tehtävä on ilmastonmuutoksen estäminen ja hidastaminen. Meidän on käytettävä sen eteen kaikki keinot – ydinvoima on yksi niistä. Rosatomin voimalaa en kannata – lupa olisi pitänyt mieluummin antaa suoraan Fortumille.

Kotihoidontuki tasan puolisoille – kyllä

Palkkaero on oikeasti iso sukupuolten välinen tasa-arvo-ongelma. Kaikki hyvät keinot kannustaa perheet jakamaan vapaat tasaisemmin on käytettävä. Kotihoidontuen jakaminen tasaisemmin on yksi erinomainen keino tähän.

Perhevapaasta suurempi osa isille – kyllä

Palkkaero on oikeasti iso sukupuolten välinen tasa-arvo-ongelma. Kaikki hyvät keinot kannustaa perheet jakamaan vapaat tasaisemmin on käytettävä. Kotihoidontuen jakaminen tasaisemmin on yksi erinomainen keino tähän.

Adoptio-oikeus homopareille – kyllä

Ehdottomasti. Kun lakeja säädetään, ylimmän periaatteen pitää olla ihmisten tasaveroinen kohtelu.

Viinit ruokakauppoihin – kyllä

Suomen alkoholipolitiikan rajoitukset ja verot menevät liian pitkälle. Siinä ei ole mitään järkeä, että Iisalmelta ja Keravan panimoista roudataan olutta myytäväksi Tallinnaan ja sieltä kuluttajat tuovat samat oluet takaisin. Sitä paitsi saamalla viinit ruokakauppaan piristämme vähittäiskaupan kilpailua ja saamme muitakin mahdollisuuksia käydä kaupassa kuin S tai K. Hyviä viinejä saa kaupasta ihan yhtä hyvin kuin ennenkin.

Maksuton koulutus – kyllä

Mahdollisuuksien tasa-arvo on arvoista yksi tärkeimpiä. Mahdollisuus maksuttomaan koulutukseen yliopistoon asti on tämän toteuttamiseksi aivan oleellista. Yliopistoissa on kuitenkin paljon muuta korjattavaa, kuten ”kaikkea kaikille” –periaatteen unohtaminen. Lue koko kirjoittamani juttu Aino-lehdestä: ”Näin yliopisto korjataan

NATO – kyllä

Suomi on osa läntistä, demokraattista ja vapaata arvoyhteisöä. NATO on länsimaiden yksimielisyyteen pohjautuva puolustusliitto, joka lisäisi Suomenkin turvallisuutta epävarmoina aikoina. NATO ei lisää kustannuksia – Suomen puolustusmenoja on pakko nostaa joka tapauksessa, jotta pidämme puolustuksemme iskukykyisenä.

Kuntaveron korottaminen – ei

Suomen verotus on katossa. Ainoa suunta, mihin meidän pitää aktiivisesti pyrkiä on alaspäin, niin nopeasti kuin mahdollista.

Maksuton joukkoliikenne – ei

Maksuton joukkoliikenne lisäisi vain lyhyitä matkoja. Mieluummin kannattaa keskittyä joukkoliikenteen tason parantamiseen esim. poikittaisliikenteessä.

Yleiskaavan avaaminen Malmin vuoksi – ei

Päätökset on valitettavasti nyt tehty. Yleiskaavan avaaminen johtaisi dominoefektinä moniin muihinkin muutoksiin – on kaupungin kehittämisen kannalta kestämätön ratkaisu lähteä tekemään suurta osaa yleiskaavasta uusiksi.

Alueellistaminen – ei

Virastojen pitää toimia siellä, missä ne ovat tehokkaimmillaan. Esimerkiksi Lääkeviraston siirto pois Helsingistä oli farssi, jossa hukattiin valtavasti kriittistä osaamista. Kun valtio toimii fiksusti, firmat kyllä investoivat ja rakentavat muuallekin kuin Helsinkiin.

HITAS-järjestelmä – ei

HITAS on tulonsiirto veronmaksajilta arvonnassa voittaville, yleensä vähintäänkin keskiluokkaisille asunnonostajille. Ei ole järkeä käyttää tähän kaupungin varoja.

Matin korjauslista 2015-2019

Helsinki metropoliksi

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen (ja moni lähikuntakin) ovat käytännössä yksi kaupunki, jossa vain on monta keskustaa. Nykyisissä hallinnollisissa kuntarajoissa ei ole järkeä, vaan ne johtavat asukkaiden kokonaisedun vastaiseen osittaisoptimointiin esimerkiksi kaavoituksessa ja palveluiden järjestämisessä…

Uudet työpaikat takaavat hyvinvoinnin

Yksityisen sektorin kokemuksensa, kansainvälisen taustansa ja kauppatieteellisen koulutuksensa ansiosta Matti ymmärtää hyvin, miten työpaikat syntyvät niin ruohonjuuri- kuin järjestelmätasolla…

Valtiontalous terveeksi

Tarvitsemme tehokkaampaa palvelutuotantoa, fiksumpia julkisia hankintoja ja selvemmin määriteltyjä julkisen sektorin rajoja. Tärkeintä on aina se, että palveluita saa, kun niitä tarvitsee – toisarvoista on se, kuka niitä tuottaa…

Koulutus ja tutkimus kantavat Suomea

Suomi pärjää globaalissa maailmassa vain niin, että meillä on osaavaa työvoimaa ja erinomainen ympäristö koulutetulle työvoimalle. Suomen on oltava yhteiskunta, johon korkean tuottavuuden yritysten on järkevää asettua…

Kansainvälinen Suomi

Halusimme tai emme, maailman globalisoituessa Suomi nähdään yhä enemmän yhtenä jäsenmaana EU:ssa. Suomen menestykseen vaikuttaa huomattavan paljon se, miten EU kokonaisuutena pärjää. Olemme hyötyneet merkittävästi rauhasta ja EU:n talousalueesta, ja tarvitsemme jatkossakin vahvaa EU:ta…

Yrittäjyys kunniaan, sääntely seis

Suomen on muututtava nykyistä ketterämmäksi, jotta pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa. Tarvitsemme viranomaisiin asti ulottuvaa ”can do” –asennetta: yrittäjän pitää voida keskittyä yritystoimintaan, ei lupalappujen täyttämiseen…

Politiikka on korjattava

Uuden eduskunnan on pystyttävä tekemään yhteistyötä yli puolue-, sukupolvi- ja vaalikausirajojen. Kansanedustajien on ymmärrettävä, että Suomi ei ole suljettu saari vaan osa muuttuvaa Eurooppaa ja maailmaa, jossa Suomen pitää olla avoin ja aktiivinen tekijä…

Tasa-arvoisempi Suomi

Sukupuolineutraalin avioliittolain voimaan saattaminen on ollut yksi tämän eduskunnan parhaita päätöksiä. Edelleen tasa-arvoasioissa on korjattavaa: sukupuolten välisessä tasa-arvossa yksi suurimmista haasteista on miesten ja naisten palkkaero…

Puolustuskyky turvattava

Suomi on osa vapaata, demokraattista, läntistä arvoyhteisöä – ja sellaisena sen pitää kirkkaasti myös säilyä. Venäjän toimintaa ei pidä hyssytellä.

Ilmastonmuutoksen torjunta

Maailman tasolla korjauslistan ykkösasia on ilmastonmuutos. Sen ratkaisuun tarvitsemme käyttöön kaikki keinot, kuten uusiutuvan energian, ydinvoiman, hajautetun energiantuotannon, vähäpäästöiset ja muut uudet liikennemuodot…

Share This