Uudet työpaikat takaavat hyvinvoinnin

Yksityisen sektorin kokemuksensa, kansainvälisen taustansa ja kauppatieteellisen koulutuksensa ansiosta Matti ymmärtää hyvin, miten työpaikat syntyvät niin ruohonjuuri- kuin järjestelmätasolla.

 

Suomi pärjää, kun yritykset investoivat ja palkkaavat uutta väkeä. Eduskunnan on huolehdittava siitä, että verotus kannustaa kasvuun, työ ja yrittäminen on joustavaa ja työnteko aina kannattavaa.

 

  • Työn verotusta on kevennettävä, jotta työnteko kannattaa, yritykset viihtyvät Suomessa, ja palveluiden ja rekrytoinnin hintatasoa saadaan alaspäin. Seuraavan kahden vaalikauden aikana ylin rajaveroaste on alennettava 7 prosenttiyksiköllä 50 prosenttiin.
  • Yrityksessä pidettävän ja uudelleen Suomeen investoitavan voiton verotusta on edelleen kevennettävä. Lupamenettelyjä pitää vähentää ja tehostaa huomattavasti – yrittäjän on saatava keskittyä yritystoimintaan. Uusia investointeja Suomeen on kannustettava kaikin keinoin.
  • Paikallista sopimista pitää lisätä, jotta yrityksen ja henkilöstön välinen aito vuoropuhelu on mahdollista. Määräaikaisten työsopimusten tekemistä helpotettava laskukauden ajaksi.
  • Työn tarjonnan lisäämiseksi ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen kesto on rajattava yhteen vuoteen. Työttömyyskorvausta voidaan tällöin täydentää palkkatukijärjestelmällä, jonka avulla myös kiinnostava, mutta aiempaa matalammin palkattu työ on mahdollista ottaa vastaan.
  • EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus lisää investointeja ja auttaa myös suomalaisia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa. Vapaakauppasopimusta neuvoteltaessa on kuitenkin huolehdittava, ettei esim. ympäristönsuojelusta tai turvallisuudesta tingitä. Suomi pärjää, kun poliitikkomme ja yrityksemme ymmärtävät kansainvälistyvän maailman mahdollisuudet.

Takaisin korjauslistaan >

Share This