Koulutus ja tutkimus kantavat Suomea

Matti on taustansa ansiosta koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan asiantuntija, ja ymmärtää että Suomen menestys voidaan turvata vain riittävällä koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksella sekä rakenteellisella uudistamisella.

Suomi pärjää globaalissa maailmassa vain niin, että meillä on osaavaa työvoimaa ja erinomainen ympäristö koulutetulle työvoimalle. Suomen on oltava yhteiskunta, johon korkean tuottavuuden yritysten on järkevää asettua.

  •  Koulutus kaikilla asteilla on säilytettävä maksuttomana suomalaisille opiskelijoille. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus on turvattava, jotta sekä opetuksen että tutkimuksen laatua voidaan parantaa.
  • Korkeakoulukenttää pitää kuitenkin uudistaa radikaalisti: yliopistot ja ammattikorkeakoulut on yhdistettävä yhden korkeakoululain alle, jotta korkeakoulut voivat tehostaa toimintaansa ja nostaa vaikuttavuuttaan sektorirajoista välittämättä. Emme tarvitse yli neljääkymmentä erillistä korkeakoulua – unohdetaan ”kaikkea joka paikassa kaikille” –periaate.
  • Uudistetaan kandidaatin tutkinnot nykyistä laajemmiksi ja työelämälähtöisemmiksi, ja nopeutetaan näin korkeakouluihin pääsyä. Maisterintutkinnon suorittamisen pitää olla jatkossakin mahdollista, mutta se ei ole itseisarvo – työpaikan saaminen on.
  • Opintotuen on turvattava opiskelijoille kohtuullinen toimeentulo. Valtion takaaman opintolainan maksimimäärä kaikkiin opintoihin on nostettava ulkomaisten opintojen tasolle (700 e/kk) kokopäiväisen opiskelun mahdollistamiseksi. Tulorajojen on kohottava palkkatason mukana.
  • Koulutusviennin edistämiseksi korkeakouluille voidaan strategisissa yksittäistapauksissa (esim. opettaja- tai huipputekninen koulutus) myöntää lupa periä itse määrittämiään lukukausimaksuja EU/ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta. Valtion määräämä yleinen maksutaso ei ole järkevä kenenkään näkökulmasta.
  • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö järjestää esimerkillisen tehokasta palvelua omassa kohderyhmässään. Varmistetaan YTHS:n kaltaisten innovaatioiden toiminta ja laajennetaan YTHS myös amk-opiskelijoille.

Takaisin korjauslistaan >

Share This