Politiikka on korjattava

Uuden eduskunnan on pystyttävä tekemään yhteistyötä yli puolue-, sukupolvi- ja vaalikausirajojen. Kansanedustajien on ymmärrettävä, että Suomi ei ole suljettu saari vaan osa muuttuvaa Eurooppaa ja maailmaa, jossa Suomen pitää olla avoin ja aktiivinen tekijä.

 

  • Päätökset pitää tehdä nojautuen parhaaseen tieteelliseen tietoon sekä perusteelliseen kustannus/hyöty-analyysiin, eikä lyhytjänteiseen politikointiin.
  • Hallitus pitää muodostaa niin, että se on toimintakykyinen. Mieluummin rohkea vähemmistöhallitus, joka hakee tukensa eri oppositioryhmiltä, kuin lamaantunut, väkisin synnytetty enemmistöhallitus.
  • Vältetään ehdotusten lukemista puoluesilmälasien läpi. Hyvistä ideoista pitää antaa vastustajille kehut ja huonoista omille kritiikki silloin, kun aihetta on.

 

Takaisin korjauslistaan >

Share This